VISUM-INVITATION
INFORMATION OM VISA ANSØGNING

 

På dette website fra Indvandrerrådgivningen kan du få en generel vejledning og den relevante invitationsformular til visum-ansøgning til din ægtefælle, familie og/eller venner.

Når din familie/venner søger om visum til Danmark og til EU, skal de indlevere ansøgningen hos den danske ambassade i hjemlandet (se afsnit om Ambassader) sammen med deres pas, en underskrevet VU2-invitation fra dig i Danmark, en helbredsforsikring, samt bevis/kvittering for at helbredsforsikringen er betalt (se afsnittet om forsikring).  

Sådan gør du:

 1. Man skal være 18 år for at kunne invitere på visum til Danmark og EU. Det har ingen betydning, om man er dansk statsborger eller ikke.
 2. Udfyld visum-invitationen, husk din egen underskrift. Med din underskrift giver du garanti for, at din familie/venners ophold og evt. sygdom i Danmark og hjemrejse betales af dig. Du SKAL i VU2 Invitations-skemaet udfylde punkt 5 med kryds for vært afholder udgifterne, punkt 6 med et JA og din underskrift, punkt 9 skal dateres og underskrives af dig også. Ellers modtager den inviterede et afslag.
 3. Du kan maksimalt invitere i 90 dage til Danmark og EU. Der skal i punkt 4 angives en ankomstdato til Danmark. Som regel tager det 1 måned at modtage et visa
 4. Gå til afsnittet om FORSIKRINGER på denne website og bestil en Helbredsforsikring.
 5.  Når vi har modtaget din bestilling, sender vi  samme dag en police med med e-mail. Denne police og en kvittering for at den er betalt skal indleveres til ambassaden. Ellers afvises ansøgningen
 6. Der er nogle ting, der skal medbringes ved indlevering af ansøgningen til Ambassaden:
  • Pas - skal være gyldigt 3 mdr. efter hjemrejsedato fra Danmark/EU og have mindst 1 blank side
  • 450,-kr./60 Euro i egen valuta for betaling af ansøgning
  • Kopi af navne/fødselsattest og civil personbevis, giftebevis og i det hele taget alt, der kan bevise ægteskab og slægtskab.
  • VU2 Invitation og garantierklæringen - ja i VU2 punkt 6.
  • Kopi af police og kvittering for betalt helbredsforsikring
  • Den inviterede skal møde personligt frem.
 7. Der tages efter 2013 biometri af alle visa-ansøgere til DK/EU. Det vil sige ansigtsfoto og fingeraftryk.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration tilbyder via deres hjemmeside en selvbetjeningsløsning, hvor man kan benytte en online-invitationsblanket ved at bruge NemID. Læse mere om, hvordan du skal gøre, hvis du vil benytte online-blanketten (scroll ned til Privatbesøg):
http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/visum/hvornaar_gives_visum/invitationer-til-visumbesoeg.htm

Bemærk venligt, at det ligger uden for Indvandrerrådgivningens område at vejlede omkring brugen af online-blanketten.

TILBUD - Send os en e-mail om yderligere oplysninger:     
Der er som regel flere dokumenter, der skal medtages til ambassaden. Du kan sende os en e-mail med hvilket familiemedlem, du vil invitere og fra hvilket land. Herefter sender vi dig oplysninger om, det er sandsynligt den inviterede vil få et visum, hvor der skal søges, samt hvilke oplysninger den inviterede skal have med ved indleveringen af ansøgningen

                                                                   

Download her
VISUM INVITATION på Dansk