Incoming Insurance forsikring for VISA

Incoming Insurance forsikring til udenlandske personer under visa ophold i Danmark, EU Lande, Norge og Schweiz

Incoming Insurance forsikring dækker udenlandske statsborgere på visa besøg, som ikke er dækket af den offentlige sygesikring under deres ophold i Danmark, EU Lande, Norge og Schweiz.

(Der kan forekomme ændringer i Goudas forsikringsbetingelser og satser for økonomisk dækning,  vi ikke kan nå at opdatere, hvorfor Goudas til enhver tid fastsatte  forsikringsbetingelser altid er gældende. Du kan læse betingelserne her www.Gouda.dk eller ring telefon 26223611.)

Helbreds forsikringen / Incoming Insurance forsikringen kan bruges ved ansøgninger ved andre EU landes ambassader, Norske og Schweiziske. 

 
Ligeledes kan udenlandsdanskere, der er på ophold i Danmark, også anvende Incoming-forsikringen.
 
Helbreds forsikringen / Incoming Insurance forsikringen kan købes til brug for personer, der er under familiesammenføring i Danmark, ansøger om arbejds eller studetilladelse m.v. Når der er ansøgt om en opholdstilladelse og visa perioden, er udløbet skal man stadigvæk være selvforsikret, idet man ikke i ansøgningsperioden har nogen rettigheder i Danmark og EU.
 
For at kunne købe en incoming insurence skal du oplyse navn, fødselsdato og hjemland samt den eksakte periode for opholdet i Danmark.Man kan max være 90 dage i Danmark, EU Lande, Norge og Schweiz. Personer, der er over 70 år kan forsikres mod et trinvis højere tillæg op til 100 år.
 
Forsikring for Alle kan I K K E anbefale, at en helbredsforsikring/Incomming Insurence købes i hjemlandene.
Forsikringen kan være billigere, men vor erfaring er, at disse forsikringsselskaber I K K E vil refundere betaling for forsikringen ved afslag på visa, omkostninger og kontante udlæg til medicin, læge, hospital, tandlæge o.s.v. Når den invitere ikke har et dansk cpr. nr., skal der betales kontant overalt i det danske sundhedssystem.
 
Hvis der er brug for læge, skadestue, tandlæge m.v., kontakt Goudas døgnvagt Tlf.: + 45 33 15 60 60 
E-mail: alarm@gouda.dk
 
Hvis du skal have sat policen istå, fordi den inviterede ikke kommer på visa til tiden, kan du få sat policen istå gratis, det samme gælder, hvis policens datoer skal ændres. Du skal henvende dig til:
Forsikring for Alle, se under KONTAKT.
 
Du kan læse mere om at invitere på visa til Danmark og EU på vor www.Visum-Invitation.dk
 
Du er også velkommen til at ringe på tlf. 26223611.

Helbreds forsikringen / Incoming Insurance forsikringen kan bruges ved ansøgninger ved andre EU landes ambassader, Norske og Schweiziske. 

 
Ligeledes kan udenlandsdanskere, der er på ophold i Danmark, også anvende Incoming-forsikringen.
 
Helbreds forsikringen / Incoming Insurance forsikringen kan købes til brug for personer, der er under familiesammenføring i Danmark, ansøger om arbejds eller studetilladelse m.v. Når der er ansøgt om en opholdstilladelse og visa perioden, er udløbet skal man stadigvæk være selvforsikret, idet man ikke i ansøgningsperioden har nogen rettigheder i Danmark og EU.
 
For at kunne købe en incoming insurence skal du oplyse navn, fødselsdato og hjemland samt den eksakte periode for opholdet i Danmark. Man kan max være 90 dage i Danmark, EU Lande, Norge og Schweiz. Personer, der er over 70 år kan forsikres mod et trinvis højere tillæg op til 100 år.
 
Forsikring for Alle kan I K K E anbefale, at en helbredsforsikring / Incoming Insurence købes i hjemlandene.
Forsikringen kan være billigere, men vor erfaring er, at disse forsikringsselskaber I K K E vil refundere betaling for forsikringen ved afslag på visa, omkostninger og kontante udlæg til medicin, læge, hospital, tandlæge o.s.v. Når den invitere ikke har et dansk cpr. nr., skal der betales kontant overalt i det danske sundhedssystem.
 
Hvis der er brug for læge, skadestue, tandlæge m.v., kontakt Goudas døgnvagt Tlf.: + 45 33 15 60 60 
E-mail: alarm@gouda.dk
 
Hvis du skal have sat policen i stå, fordi den inviterede ikke kommer på visa til tiden, kan du få sat policen istå gratis, det samme gælder, hvis policens datoer skal ændres. Du skal henvende dig til:
Forsikring for Alle, se under KONTAKT.
 
Du kan læse mere om at invitere på visa til Danmark og EU på vor website www.Visum.dk/saadan-laves-visum-invitation/
 
Du er også velkommen til at ringe på tlf. 26223611.

DÆKNINGSOVERSIGT

DÆKNING FORSIKRINGSUMMER
A SYGDOMSDÆKNING
Sygdomsomkostninger
Hjemtransport af afdød

250.000
Ubegrænset
B PRIVATANSVAR
Personskade
Tingskade

5.000.000
2.000.000