Ungdomsrejseforsikring

Ungdomsrejseforsikring til rejser i hele verden for unge under 35 år

GOUDA UNGDOMSREJSEFORSIKRING

Med en Ungdomsrejseforsikring fra Gouda er du dækket rigtig godt ind på rejsen. Du kan få hjælp, hvis uheldet er ude, hvad enten du bare skal til lægen, eller kommer så galt af sted, at du skal indlægges på hospitalet. Du kan ringe til vores 24 timers lægevagt, og vores dansktalende læger og sygeplejersker er klar til at hjælpe dig. Med en Gouda Ungdomsrejseforsikring er du dækket.

REJSEFORSIKRING TIL DIG UNDER 35 ÅR

Du kan rejse med en Gouda Ungdomsrejseforsikring, hvis du ikke er fyldt 35 år den dag, du tager af sted..

ER DU TIL FERIER MED OPLEVELSER?

Med en Gouda Ungdomsrejseforsikring er du dækket ved spændende aktiviteter som fx riverrafting, vandsport, klatring, dykning og bungyjump. Gouda Rejseforsikring har ingen ”sorte huller” på verdenskortet – vi dækker dig på rejser i hele verden.

SUPER OG STANDARD

Du kan vælge mellem to forskellige dækninger på din ungdomsrejseforsikring: Super og Standard. 

DÆKNINGSOMRÅDER

Du kan vælge mellem 4 forskellige geografiske dækningsområder på din ungdomsrejseforsikring: 
EU/EØSUdvidet Europa eller Verden ekskl. USA eller inkl. USA. 

TILPASNING EFTER DIT BEHOV

Du kan vælge mellem 4 forskellige geografiske dækningsområder på din ungdomsrejseforsikring: 

En rejseforsikring fra Gouda er fleksibel, så du har mulighed for at fravælge dækning eller tilkøbe ekstra sikkerhed – alt efter dine behov.

Du kan selv vælge om du vil have dækning for:

  • Personlige ejendele
  • Udvidet ulykke

VED REJSER TIL EU/EØS LANDE:

Vær opmærksom på at det er en forudsætning for dækning, at du er i besiddelse af det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til EU/EØS lande.

Ved rejser i EU/EØS lande skal du på hospitalet eller hos lægen fremvise det blå EU- sygesikringskort. Accepterer lægen eller klinikken ikke det blå EU-sygesikringskort, skal du kontakte Gouda Alarm. 

Hvis du i tilfælde af hospitalsindlæggelse, lægebehandling mv., har stået for egenbetaling, skal du indsende en skadeanmeldelse til Gouda. Læs hvordan du anmelder en skade her.

Står du i den situation, at den pågældende læge eller klinik, ikke vil acceptere dit blå EU-sygesikringskort, skal du kontakte Gouda Alarm. Vælger du at betale det fulde beløb på stedet, skal du søge refusion hos din kommune. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du søger refusion, skal du kontakte din kommune. 

Husk under alle omstændigheder at få den nødvendige dokumentation for din sygdom; dvs. en lægeerklæring med diagnose og oplysning om eventuelt ordineret medicin samt originalbilag for betaling af lægebehandling og medicin.

HAR DU EN KRONISK ELLER EKSISTERENDE SYGDOM?

Har du en kronisk eller eksisterende lidelse/sygdom, der ikke er stabil, kan det være hensigtsmæssigt at søge om forhåndsgodkendelse for at få afklaret om du vil være dækket for lidelsen eller følger af denne.

Hvis du ikke søger, vil en eventuel sag blive afgjort iht. til de gældende betingelser. Det kan betyde, at du muligvis ikke vil være dækket for lidelsen eller følger af lidelsen.

(Der kan forekomme ændringer i Goudas forsikringsbetingelser og satser for økonomisk dækning, vi ikke kan nå at opdatere, hvorfor Goudas til enhver tid fastsatte forsikringsbetingelser altid er gældende. Du kan læse betingelserne her www.Gouda.dk eller ring telefon 50141816.)

DÆKNINGSOVERSIGT

 FORSIKRINGSSUMMER
 DÆKNING SUPER STANDARD 
 ASYGDOM
Lægebehandling/hospitalsindlæggelse 
  Ubegrænset 1.000.000
 BHJEMTRANSPORT  
  Ubegrænset Ubegrænset
 CHJÆLP PÅ STEDET – 24 TIMERS LÆGEVAGT
Døgnåben lægevagt 
  Døgnet rundt Døgnet rundt
 DTANDLÆGEBEHANDLING OG 
FYSIOTERAPI M.M.

Fysioterapi m.m. 
Tandlægebehandling 
 

15.000 
3.000

8.000 
2.500

 EPERSONLIG SIKKERHED
Krisehjælp 
Evakuering 
Eftersøgning og redning
Terror
Gidseltagning
Tilbageholdelse ved krig 
 Ubegrænset 
50.000 
100.000
Ubegrænset
Ubegrænset
50.000
1.000.000 
50.000 
75.000
50.000
50.000
25.000
 FLÆGELIG FEJLBEHANDLING
  1.000.000 500.000
 GULYKKE 
Ved mén 
Ved død 
Ved tandskade 
Ved overfald 
 200.000 
100.000 
10.000 
200.000
125.000 
50.000 
4.000 
125.000
PRIVATANSVAR
Personskade
Tingskade 
  10.000.000
5.000.000
5.000.000
2.000.000
 RETSHJÆLP I UDLANDET
  100.000 75.000
 J

HJEMKALDELSE 

 

  25.000 15.000
 KTILKALDELSE OG SYGELEDSAGELSE 
  2 personer 1 person
LFORSINKET FREMMØDE
Rejse- og opholdsudgifter 
  Ubegrænset
Hele rejsen
 
5.000
Kun ved første udrejse fra DK
MFERIEBOLIGSIKRING 
  20.000 10.000
N SELVRISIKO VED LEJE AF MOTORKØRETØJ
  10.000  3.000 
 OREJSEDOKUMENTER
Genanskaffelse og transport 
  2.500 2.000 
P FORSINKET HJEMREJSE
  2.500 
dog maks. 500/døgn
 Ikke dækket
 Q

PERSONLIGE EJENDELE/BAGAGE (kan fravælges)
Tyveri m.v. 
Dækning af selvrisiko på indboforsikring 

 10.000 
3.000 
 7.000 
2.000
 R

 BAGAGEFORSINKELSE
Bagageforsinkelse pr. døgn/totalt 

  3.000 dog maks 1.000/døgn1.800 dog maks 600/døgn  

UDVIDET ULYKKE (kan tilkøbes)
Ved invaliditet
Ved død
Ved tandskade
Ved overfald 
  500.000
250.000
Ubegrænset
500.000
 200.000
100.000
8.000
200.000