Afbestillingsforsikring

AFBESTILLINGSFORSIKRING

En afbestillingsforsikring giver dig

UNDGÅ ØKONOMISK TAB MED EN GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

En afbestillingsforsikring sikrer at du er dækket, hvis du må annullere din rejse eller bliver syg op til afrejsen på din ferie. Med en afbestillingsforsikring kan du udskyde din rejse i stedet for at aflyse den, og dermed undgå økonomisk tab.

Vi dækker dine udgifter til ændring af flybillet eller refunderer dine udgifter til køb af en ny rejse.

6% AF REJSENS PRIS eller ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING

En Gouda Afbestillingsforsikring koster 6 % af rejsens pris. Eller du kan købe en årsafbestillingsforsikring, hvor alle dine ferierejser i et helt år er dækket. Årsafbestillingsforsikringen købes som et tillæg til Goudas Årsrejseforsikring. Uanset hvad du vælger, er du forsikret dig mod det økonomiske tab, som du vil få, hvis du bliver nødt til at afbestille rejsen.

AFBESTILLINGSFORSIKRING SKAL KØBES, NÅR DU BESTILLER DIN REJSE

Du skal købe din Gouda Afbestillingsforsikring samme dag, som du bestiller din rejse, eller senest ved indbetaling af rejsens depositum. Forsikringen dækker selvfølgelig ikke, hvis du afbestiller p.g.a. ændrede rejseplaner eller hvis du fortryder købet af rejsen. Vær opmærksom på, at der gælder en særlig beløbsgrænse for erstatning, hvis den person, der er årsag til afbestillingen, er over 75 år.

REJSER DU MED EN GRUPPE?

Rejser du med en større gruppe, kan du vælge en gruppelederdækning.
Kan gruppelederen ikke deltage i rejsen, har alle deltagere
med denne dækning mulighed for at afbestille rejsen. Gruppelederdækningen koster 8 % af rejsens pris.

REJSER I FLERE SAMMEN?

Rejser I op til 20 personer sammen kan alle afbestille rejsen, hvis I vælger at tegne en gruppedækning. Gruppedækningen koster 8% af rejsens pris.

MED EN GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING ER DU DÆKKET HVIS

• du eller andre rejsedeltagere bliver ramt af sygdom eller tilskadekomst

• der opstår alvorlig sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie

• ferien har et specifikt formål, fx golf eller lystfiskeri, og du ikke kan
fuldføre denne aktivitet pga. uheld eller sygdom

• din bolig bliver udsat for indbrud eller brand

• du bliver indkaldt som vidne i en retssag eller til aftjening af værnepligt

• du er blevet gravid efter køb af rejsen, hvis graviditeten ifølge lægelig vurdering bevirker, at rejsen ikke kan gennemføres

• du som studerende ikke består eksamen eller på grund af akut sygdom
må melde afbud til eksamen, og derfor skal til reeksamination

• du bliver skilt/separeret eller ophører samliv

• der forekommer bedrageriske handlinger eller overenstkomststridig
arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed

• du bliver opsagt og skal påbegynde nyt job tæt på afrejsetidspunktet

• du skal på „kør selv ferie”, og din bil går i stykker

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

• At denne forsikring IKKE kan refunderes, når den er betalt.

• At afbestillingsforsikringen altid skal købes samme dag, som rejsen bestilles eller senest ved indbetaling af rejsens depositum.

• At forsikringen ikke dækker, hvis du afbestiller pga. ændrede rejseplaner, fortrydelse, ændrede forhold på destinationen eller lignende.

• At forsikringen ikke dækker kroniske/eksisterende lidelser eller sygdomme, som var til stede ved tegning af afbestillingsforsikringen.

• At der gælder en særlig beløbsgrænse for erstatning, hvis den, der er årsag til afbestillingen, er over 75 år. 

• At hvis der opstår en lidelse, fra du har købt din afbestillingsforsikring, til du skal af sted, som medfører, at du ikke længere kan opnå fuld dækning på din Gouda rejseforsikring, er du dækket af afbestillingsforsikringen – forudsat at din Gouda rejseforsikring og afbestillingsforsikringen er købt samtidig.

FORBEHOLD OVER FOR KRONISKE LIDELSER

Vær opmærksom på, at forsikringen ikke dækker, såfremt årsagen til afbestilling skyldes en kronisk lidelse, der var kendt på det tidspunkt, hvor forsikringen blev købt.

NU HAR DU FORSIKRET DIN REJSE - HVAD MED DIG SELV?

Nu er du forsikret op til afrejse, men hvad med under rejsen? En manglende rejseforsikring kan betyde alt fra irriterende besvær til en stor økonomisk belastning.

GOUDA ALARMCENTRAL – HJÆLP VERDEN RUNDT, DØGNET RUNDT

Gouda Alarmcentral er vores egen døgnbemandede alarmcentral, som med base i København hjælper rejsende verden over. En kompetent medarbejderstab sidder ved telefonerne, og vi har danske læger, sygeplejersker og kriseteam, som er klar til at rykke ud over hele verden.
Alarmcentralen giver dig hurtig og effektiv hjælp – døgnet rundt, året rundt, verden rundt

Du kan downloade forsikringsbetingelserne hos Gouda her 

(Der kan forekomme ændringer i Goudas forsikringsbetingelser og satser for økonomisk dækning,  vi ikke kan nå at opdatere, hvorfor Goudas til enhver tid fastsatte  forsikringsbetingelser altid er gældende. Du kan læse betingelserne her www.Gouda.dk eller ring telefon 50141816.)

DÆKNINGSOVERSIGT

 FORSIKRINGSSUMMER
 DÆKNING SUPER STANDARD 
 ASYGDOM
Lægebehandling/hospitalsindlæggelse 
  Ubegrænset 1.000.000
 BHJEMTRANSPORT  
  Ubegrænset Ubegrænset
 CHJÆLP PÅ STEDET – 24 TIMERS LÆGEVAGT
Døgnåben lægevagt 
  Døgnet rundt Døgnet rundt
 DTANDLÆGEBEHANDLING OG 
FYSIOTERAPI M.M.

Fysioterapi m.m. 
Tandlægebehandling 
 

15.000 
3.000

8.000 
2.500

 EPERSONLIG SIKKERHED
Krisehjælp 
Evakuering 
Eftersøgning og redning
Terror
Gidseltagning
Tilbageholdelse ved krig 
 Ubegrænset 
50.000 
100.000
Ubegrænset
Ubegrænset
50.000
1.000.000 
50.000 
75.000
50.000
50.000
25.000
 FLÆGELIG FEJLBEHANDLING
  1.000.000 500.000
 GULYKKE 
Ved mén 
Ved død 
Ved tandskade 
Ved overfald 
 200.000 
100.000 
10.000 
200.000
125.000 
50.000 
4.000 
125.000
PRIVATANSVAR
Personskade
Tingskade 
  10.000.000
5.000.000
5.000.000
2.000.000
 RETSHJÆLP I UDLANDET
  100.000 75.000
 J

HJEMKALDELSE 

 

  25.000 15.000
 KTILKALDELSE OG SYGELEDSAGELSE 
  2 personer 1 person
LFORSINKET FREMMØDE
Rejse- og opholdsudgifter 
  Ubegrænset
Hele rejsen
 
5.000
Kun ved første udrejse fra DK
MFERIEBOLIGSIKRING 
  20.000 10.000
N SELVRISIKO VED LEJE AF MOTORKØRETØJ
  10.000  3.000 
 OREJSEDOKUMENTER
Genanskaffelse og transport 
  2.500 2.000 
P FORSINKET HJEMREJSE
  2.500 
dog maks. 500/døgn
 Ikke dækket
 Q

PERSONLIGE EJENDELE/BAGAGE (kan fravælges)
Tyveri m.v. 
Dækning af selvrisiko på indboforsikring 

 10.000 
3.000 
 7.000 
2.000
 R

 BAGAGEFORSINKELSE
Bagageforsinkelse pr. døgn/totalt 

  3.000 dog maks 1.000/døgn1.800 dog maks 600/døgn  

UDVIDET ULYKKE (kan tilkøbes)
Ved invaliditet
Ved død
Ved tandskade
Ved overfald 
  500.000
250.000
Ubegrænset
500.000
 200.000
100.000
8.000
200.000