Årsrejseforsikring

Årsrejseforsikring - Gælder i 1 år på alle ferierejser

REJS TRYGT UD MED GOUDA ÅRSREJSEFORSIKRING

Med en Årsrejseforsikring er du dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds varighed. Rejser du flere gange om året, er Årsrejseforsikringen derfor et rigtig godt valg.

ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR

Du kan vælge mellem tre dækninger – enkeltperson, husstand eller senior. Vælger du dækningen enkeltperson eller senior, er det forsikringstageren, der er dækket af Årsrejseforsikringen. Vælger du dækningen husstand, dækker rejseforsikringen forsikringstageren, dennes ægtefælle/sambo og hjemmeboende børn uanset deres alder. Egne medrejsende børn under 18 år er desuden dækket, uanset om de er en del af husstanden eller ej.

 

24 TIMERS ALARMCENTRAL OG LÆGEVAGT

Gouda Årsrejseforsikring giver dig adgang til vores alarmcentral, som altid står klar til at hjælpe dig.
Vi sidder klar 24 timer i døgnet, så du kan få hjælp når som helst. Vi har også speciallæger tilknyttet inden for en række områder, eksempelvis børnelæge og tropelæge, så du kan få klare og præcise svar på dine spørgsmål og få den rigtige behandling. Med en Årsrejseforsikring fra Gouda behøver du altså ikke rejse i uvished, men kan få svar på dine spørgsmål døgnet rundt.

SYGE-HJEMTRANSPORT HVIS UHELDET ER UDE

Hjemtransport er en meget vigtig del af rejseforsikringen, da det kan blive rigtig dyrt at skulle flyves hjem med ambulancefly. Er I ude og rejse både forældre og børn, er det også rart at kunne følges ad, hvis uheldet er ude. Med en Gouda Årsrejseforsikring er I dækket for hjemtransport med en ubegrænset dækningssum. Det betyder, at I kan blive fløjet hjem, ligegyldigt hvor i verden I befinder jer, og vi dækker også så I kan følges hjem hele husstanden og hele vejen til Danmark

SKAL DU ARBEJDE ELLER STUDERE PÅ REJSEN?

Årsrejseforsikringen dækker dig ikke på rejser, hvor formålet er at arbejde eller studere.
Du er udelukkende dækket på rene ferierejser.

DÆKNINGSOMRÅDER

Du kan vælge mellem 3 forskellige geografiske dækningsområder på din Gouda Årsrejseforsikring: EU/EØS, Udvidet Europa eller Verden.

 

FULDT FORSIKRET – TILPASNING EFTER DIT BEHOV

En rejseforsikring fra Gouda er som udgangspunkt en totalforsikring. På årsrejseforsikringen har du derudover mulighed for at tilkøbe dækninger – alt efter dine behov.

Du kan tilkøbe:
• Personlige ejendele 
• Skitillæg
• Ulykke 
• Afbestillingsforsikring

Ved rejser til EU/EØS lande:

Vær opmærksom på at det er en forudsætning for dækning, at du er i besiddelse af det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til EU/EØS lande.

Ved rejser i EU/EØS lande skal du på hospitalet eller hos lægen fremvise det blå EU- sygesikringskort. Accepterer lægen eller klinikken ikke det blå EU-sygesikringskort, skal du kontakte Gouda Alarm. 

Hvis du i tilfælde af hospitalsindlæggelse, lægebehandling mv., har stået for egenbetaling, skal du indsende en skadeanmeldelse til Gouda. Læs hvordan du anmelder en skade her.

Står du i den situation, at den pågældende læge eller klinik, ikke vil acceptere dit blå EU-sygesikringskort, skal du kontakte Gouda Alarm. Vælger du at betale det fulde beløb på stedet, skal du søge refusion hos din kommune. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du søger refusion, skal du kontakte din kommune. 

Husk under alle omstændigheder at få den nødvendige dokumentation for din sygdom; dvs. en lægeerklæring med diagnose og oplysning om eventuelt ordineret medicin samt originalbilag for betaling af lægebehandling og medicin.

HAR DU EN KRONISK ELLER EKSISTERENDE LIDELSE/SYGDOM?

Har du en kronisk eller eksisterende lidelse/sygdom, der ikke er stabil, kan det være hensigtsmæssigt at søge om forhåndsgodkendelse for at få afklaret om du vil være dækket for lidelsen eller følger af denne.

Hvis du ikke søger, vil en eventuel sag blive afgjort iht. til de gældende betingelser. Det kan betyde, at du muligvis ikke vil være dækket for lidelsen eller følger af lidelsen.

Læs mere om, hvordan du søger om forhåndsgodkendelse nedenfor.

Spørgsmål du skal stille dig selv INDEN du søger forhåndsgodkendelse:

Har du inden for de sidste 2 måneder op til afrejsen (6 måneder for rejser over en måned) 

1. Været indlagt? 
2. Været til læge uden for almindelig kontrol? 
3. Fået ordineret en ændring af din medicin? (Fx anden dosering, ophør eller påbegyndelse medicin) 
4. Eller er du skrevet op til, henvist til eller på venteliste til vurdering/behandling? 

Kan du svare ja til et eller flere af ovenstående spørgsmål, bør du søge forhåndsgodkendelse. Såfremt din kroniske eller eksisterende lidelse ikke har givet anledning til at svare ja til et af ovenstående spørgsmål, behøver du ikke søge forhåndsgodkendelse. 

Når du søger om forhåndsgodkendelse, vil du modtage et skriftligt svar, som kan være: 

1. En ubetinget forhåndsgodkendelse 
2. En betinget forhåndsgodkendelse med forbehold (undtagelser af dækning for visse lidelser) 
3. Et afslag. 

Det betyder, at der skelnes mellem en fuld dækning uden forbehold, en dækning med forbehold for din kroniske lidelse, eller at vi ikke kan dække dig. I visse tilfælde har vi behov for yderligere oplysninger, og du vil modtage et brev fra os vedrørende dette. 

(Der kan forekomme ændringer i Goudas forsikringsbetingelser og satser for økonomisk dækning,  vi ikke kan nå at opdatere, hvorfor Goudas til enhver tid fastsatte  forsikringsbetingelser altid er gældende. Du kan læse betingelserne her www.Gouda.dk eller ring telefon 50141816.)

DÆKNINGSOVERSIGT

Med din Årsrejseforsikring kan du rejse trygt ud i verden. Sådan er du dækket, hvis uheldet er ude:

ASYGDOM OG HJEMTRANSPORT 
Lægebehandling/hospitalsindlæggelse
 
 
Ubegrænset 
 
BHJEMTRANSPORT Ubegrænset
CHJÆLP PÅ STEDET – 24 TIMERS LÆGEVAGT 
Døgnåben lægevagt
 
Døgnet rundt
DTANDLÆGEBEHANDLING OG 
FYSIOTERAPI M.M.

Fysioterapi m.m. 
Tandlægebehandling
 

15.000 
3.000
EPERSONLIG SIKKERHED
Krisehjælp 
Evakuering 
Eftersøgning og redning
 
Ubegrænset 
50.000 
100.000
FLÆGELIG FEJLBEHANDLING 1.000.000
GPRIVATANSVAR
Personskade 
Tingskade
 
10.000.000 
5.000.000
HRETSHJÆLP I UDLANDET 100.000
IHJEMKALDELSE
Rejseudgifter
 
Ubegrænset
JTILKALDELSE OG SYGELEDSAGELSE 2 personer
KFORSINKET FREMMØDE
Rejse- og opholdsudgifter
 
Ubegrænset
LFERIEBOLIGSIKRING 20.000 
 
MSELVRISIKO VED LEJE AF MOTORKØRETØJ 10.000
NERSTATNINGSBIL INDEN AFREJSEN 25.000
OHJEMTRANSPORT AF EGEN BIL Ubegrænset
PREJSEDOKUMENTER 
Genanskaffelse og transport
 
2.500
QBAGAGEFORSINKELSE
Bagageforsinkelse pr. døgn/totalt
 
1.000/3.000
RFERIEKOMPENSATION 
Økonomisk erstatning
 
Ubegrænset
SFORSINKET HJEMREJSE 2.500 dog maks
500/døgn
TPERSONLIGE EJENDELE/BAGAGE(kan tilkøbes)
Tyveri m.v. 


Dækning af selvrisiko på indboforsikring
 
maks 10.000 pr. pers./år 
maks 25.000 pr. fam./år 
3.000
U

ULYKKE (kan tilkøbes)

Ved invaliditet
(OBS! Vær opmærksom på at såfremt forsikrede er fyldt 66 år gælder andre forsikringssummer. Se nærmere herom i forsikringsbetingelserne.) 

Ved død
(OBS! Vær opmærksom på at såfremt forsikrede er fyldt 66 år gælder andre forsikringssummer. Se nærmere herom i forsikrings betingelserne.) 

Ved tandskade 

Ved overfald

 

500.000 

250.000 
Ubegrænset

500.000
V  AFBESTILLING (kan tilkøbes) 10.000 pr. person pr. forsikringsår /
30.000 ved verdensdækning 
X

 SKITILLÆG (kan tilkøbes)

 Se de enkelte dækninger på årsrejseforsikringen 

FÆLLESBETINGELSER

Ud over de betingelser, der gør sig gældende for de enkelte dækninger, bør du også være opmærksom på vores fællesbetingelser. I fællesbetingelserne står generelle forudsætninger for vores dækninger, og de kan læses i forsikringsbetingelserne nr. 825.

A. SYGDOM 
Gouda dækker, hvis du under rejsen får behov for lægebehandling, medicin (herunder fremskaffelse af hiv-screenet blod), hospitalsophold, ambulancetransport m.v. Ved rejser i EU/EØS lande skal du på hospitalet eller hos lægen fremvise det blå EU- sygesikringskort. Accepterer lægen eller klinikken ikke det blå EU-sygesikringskort, skal du kontakte Gouda Alarm. Skader opstået som følge af udøvelse af professionel sport er ikke dækket. Endelig gælder særlige regler for eksisterende sygdomme.

B. HJEMTRANSPORT 
Gouda dækker, hvis det under rejsen skønnes nødvendigt at hjemtransportere dig til Danmark. Er der mindst 31 dage tilbage af rejsen og forsikringsperioden, dækker forsikringen endvidere returrejse.

C. 24 TIMERS LÆGEVAGT 
Du har adgang til lægevagt 24 timer i døgnet, hvor du kan få råd og vejledning om lægebehandling og medicin.

D. TANDLÆGEBEHANDLING OG FYSIOTERAPI M.M. 
Gouda dækker tandlægebehandling i tilfælde af akut opstået tandpine samt lægeordineret behandling hos offentlig registreret fysioterapeut, kiropraktor eller anden ikke-lægelig behandler.

E. PERSONLIG SIKKERHED 
Krisehjælp sikrer dig, at der også bliver taget vare på de traumer, der kan opstå i forbindelse med ulykkestilfælde, terrorhandlinger, krig/krigslignende handlinger, gidseltagninger eller naturkatastrofer. Forsikringen dækker krisepsykologisk behandling på stedet. Bliver du under din rejse udsat for terrorhandlinger, gidseltagning eller ufrivillig involvering i krigshandlinger, dækker Gouda også (et begrænset antal) psykologbehandlinger efter hjemkomst til Danmark. Endelig giver Goudas krisemedarbejdere telefonisk støtte til dine pårørende.

Evakuering sikrer dig, at du kan komme væk fra et land/område, hvis Udenrigsministeriet pga. krig/krigslignende tilstande, naturkatastrofer eller terroraktioner eller Statens Seruminstitut pga. en livstruende epidemi anbefaler evakuering. Gouda iværksætter på egen hånd eller sammen med Udenrigsministeriet evakueringen og betaler udgifter hertil.

Eftersøgning og redning sikrer dig, hvis du på din rejse bliver meldt savnet. Flere lande kræver i dag betaling for eftersøgninger, og derfor har Gouda i samarbejde med Udenrigsministeriet udarbejdet en dækning, der betyder, at Gouda iværksætter og betaler for eftersøgning og redning, hvis det er nødvendigt. Gouda vil – hvor det er hensigtsmæssigt – samarbejde med Udenrigsministeriet og dets internationale netværk.

F. LÆGELIG FEJLBEHANDLING 
Gouda dækker varige mén som følge af fejl i forbindelse med en hospitalsbehandling i udlandet, der er dækket af Gouda eller den offentlige rejsesygesikring.

G. PRIVATANSVAR 
Forsikringen dækker, hvis du under rejsen forvolder skade på tredjemand eller dennes ting, og du bliver kendt erstatningsansvarlig for dette. Bemærk, at der er selvrisiko på dele af denne dækning.

H. RETSHJÆLP I UDLANDET 
Bliver du under rejsen involveret i en retssag eller tilbageholdt i udlandet, dækker vi dine omkostninger.

I. HJEMKALDELSE 
Gouda dækker dine rejseomkostninger, hvis du f.eks. på grund af akut alvorlig opstået sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie (bedsteforældre, forældre, børn, børnebørn, søskende – inklusive visse paprelationer) er nødt til at rejse hjem før tid.

J. TILKALDELSE OG SYGELEDSAGELSE 
Forsikringen dækker rejse- og opholdsudgifter, hvis du på grund af akut sygdom eller tilskadekomst ønsker pårørende tilkaldt og/eller ønsker, at rejseledsagere bliver hos dig under dit hospitalsophold.

K. FORSINKET FREMMØDE 
Hvis du uforskyldt og uforudseligt kommer for sent til et offentligt transportmiddel, dækker Gouda dine ekstra rejseudgifter. 

L. FERIEBOLIGSIKRING 
Bliver din feriebolig ubeboelig som følge af tyveri, vandskade, brand, eksplosion, oversvømmelse, jordskælv eller anden naturkatastrofe, hjælper Gouda dig med at finde en tilsvarende feriebolig og betaler dine ekstra lejeudgifter. 

M. SELVRISIKO VED LEJE AF MOTORKØRETØJ 
Har du lejet et motorkøretøj i udlandet med kaskoforsikring, dækker Gouda din selvrisiko ved en skade, der er omfattet af kaskoforsikringen. 

N. ERSTATNINGSBIL INDEN AFREJSEN
Bliver din egen bil udsat for en kaskoskade, der betyder, at den planlagte bilferie ikke kan påbegyndes, hjælper Gouda dig med leje af erstatningsbil og dækker dine ekstraudgifter.

O. HJEMTRANSPORT AF EGEN BIL 
Er det ikke muligt at køre hjem i din egen bil, som følge af at du og samtlige medrejsende passagerer får afbrudt jeres rejse, dækker Gouda hjemtransport af din bil.

P. REJSEDOKUMENTER 
Hvis dine rejsedokumenter, f.eks. pas, kreditkort eller flybilletter, bliver stjålet under rejsen, dækker Gouda nødvendige udgifter til genanskaffelse.

Q. BAGAGEFORSINKELSE 
Ankommer bagagen mere end fem timer forsinket, giver dækningen ret til erstatningskøb eller erstatningsleje. 

R. FERIEKOMPENSATION
Gouda dækker feriekompensation på rejser af under en måneds varighed. Gouda udbetaler økonomisk kompensation, hvis forsikrede hjemkaldes, hospitalsindlægges eller hjemtransporteres. Rejser I en familie sammen (forældre og børn under 24), får hele familien økonomisk kompensation – hvis alle har tegnet dækning for feriekompensation. 
Gouda dækker desuden, hvis forsikrede pga. sygdom eller tilskadekomst ikke kan gennemføre den planlagte hovedaktivitet på rejsen. I så fald udbetales kompensation til den skadelidte. 

S. FORSINKET HJEMREJSE 
Bliver din hjemrejse til Danmark forsinket mere end 5 timer, skal du fremsende dokumentation for forsinkelsen fra transportselskabet samt original dokumentation for dine rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold og fortæring.

T. PERSONLIGE EJENDELE/BAGAGE (kan tilkøbes) 
Gouda yder erstatning, hvis du får stjålet eller beskadiget personlige ejendele, samt hvis din bagage bliver beskadiget eller bortkommer som indskrevet bagage. Én enkelt genstand dækkes maks. med 50 % af forsikringssummen. Hvis værdien af en genstand overstiger 50 %, vil den fulde værdi altså ikke blive refunderet. Forsikringen dækker ligeledes selvrisiko på din indboforsikring. 

U. ULYKKE (kan tilkøbes) 
Bliver du under rejsen udsat for en ulykke eller et overfald, der medfører en méngrad på minimum 15 %, er du sikret en økonomisk kompensation. Der ydes ikke erstatning for ulykker opstået under nogen former for skiløb. 

V. AFBESTILLING (kan tilkøbes)
Gouda yder erstatning, hvis du bliver nødt til at afbestille din ferie inden afrejse fx på grund af sygdom. Med afbestillingsforsikringen har du også mulighed for at udskyde din rejse i stedet for at aflyse den.

Du kan downloade forsikringsbetingelser her www.gouda.dk/page3321.aspx