Rejseforsikring

Rejseforsikring til rejser i hele verden for personer - under 70 år

Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere ferierejser. Bliver du syg på din rejse, sidder kompetente medarbejdere på vores alarmcentral klar til at hjælpe dig, og du har adgang til 24 timers lægevagt, hvor du kan få vejledning om medicin og lægebehandling. Vores dansktalende læger, sygeplejersker og krisepsykologer hjælper dig døgnet rundt, hvis uheldet er ude.

Vi giver 50% rabat til børn, der på afrejsedagen er under 16 år. Børnerabatten gælder, når børnene forsikres sammen med minimum en voksen på samme police.

HVIS DU FÅR BRUG FOR HJÆLP

Med en Gouda Rejseforsikring er du sikret, hvis du får brug for lægebehandling, medicin, hospitalsophold eller hjemtransport. Forsikringen dækker tilkaldelse og sygeledsagelse. Bliver du syg, og ønsker du at din rejseledsager bliver hos dig, eller at en pårørende hjemmefra bliver tilkaldt, er du dækket med en Gouda Rejseforsikring. Bliver en af dine nærmeste pårørende derhjemme akut alvorlig syg, er du også dækket for hjemkaldelse til Danmark.

ER DU TIL FERIER MED OPLEVELSER?

Med en Gouda Rejseforsikring er du dækket ved spændende aktiviteter som fx riverrafting, vandsport, klatring, dykning og bungyjump. Gouda Rejseforsikring har ingen ”sorte huller” på verdenskortet – vi dækker dig på rejser i hele verden.

SYGE-HJEMTRANSPORT HVIS UHELDET ER UDE

Er uheldet ude, er du dækket for syge-hjemtransport på din Gouda Rejseforsikring.

SUPER OG STANDARD

Du kan vælge mellem to dækninger: Super og Standard.

DÆKNINGSOMRÅDER

Du kan vælge mellem 4 forskellige geografiske dækningsområder på din rejseforsikring:
EU/EØS, Udvidet Europa, Verden inkl. USA og Verden ekskl. USA.

TILPASNING EFTER DIT BEHOV

En rejseforsikring fra Gouda er fleksibel, så du har mulighed for at fravælge dækning eller tilkøbe ekstra sikkerhed – alt efter dine behov.

Du kan selv vælge om du vil have dækning for:

  • Feriekompensation
  • Udvidet ulykke
  • Personlige ejendele

Ved rejser til EU/EØS lande:

Vær opmærksom på at det er en forudsætning for dækning, at du er i besiddelse af det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til EU/EØS lande.

Ved rejser i EU/EØS lande skal du på hospitalet eller hos lægen fremvise det blå EU- sygesikringskort. Accepterer lægen eller klinikken ikke det blå EU-sygesikringskort, skal du kontakte Gouda Alarm. 

Hvis du i tilfælde af hospitalsindlæggelse, lægebehandling mv., har stået for egenbetaling, skal du indsende en skadeanmeldelse til Gouda. Læs hvordan du anmelder en skade her.

Står du i den situation, at den pågældende læge eller klinik, ikke vil acceptere dit blå EU-sygesikringskort, skal du kontakte Gouda Alarm. Vælger du at betale det fulde beløb på stedet, skal du søge refusion hos din kommune. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du søger refusion, skal du kontakte din kommune. 

Husk under alle omstændigheder at få den nødvendige dokumentation for din sygdom; dvs. en lægeerklæring med diagnose og oplysning om eventuelt ordineret medicin samt originalbilag for betaling af lægebehandling og medicin.

HAR DU EN KRONISK ELLER EKSISTERENDE LIDELSE/SYGDOM?

Har du en kronisk eller eksisterende lidelse/sygdom, der ikke er 100 % stabil, kan det være hensigtsmæssigt at søge om forhåndsgodkendelse for at få afklaret om du vil være dækket for lidelsen eller følger af denne.

Hvis du ikke søger, vil en eventuel sag blive afgjort iht. til de gældende betingelser. Det kan betyde, at du muligvis ikke vil være dækket for lidelsen eller følger af lidelsen.

Læs mere om, hvordan du søger om forhåndsgodkendelse nedenfor.

Spørgsmål du skal stille dig selv INDEN du søger forhåndsgodkendelse:

Har du inden for de sidste 2 måneder op til afrejsen (6 måneder for rejser over en måned) 

1. Været indlagt? 
2. Været til læge uden for almindelig kontrol? 
3. Fået ordineret en ændring af din medicin? (Fx anden dosering, ophør eller påbegyndelse medicin) 
4. Eller er du skrevet op til, henvist til eller på venteliste til vurdering/behandling? 

Kan du svare ja til et eller flere af ovenstående spørgsmål, bør du søge forhåndsgodkendelse. Såfremt din kroniske eller eksisterende lidelse ikke har givet anledning til at svare ja til et af ovenstående spørgsmål, behøver du ikke søge forhåndsgodkendelse. 

Når du søger om forhåndsgodkendelse, vil du modtage et skriftligt svar, som kan være: 

1. En ubetinget forhåndsgodkendelse 
2. En betinget forhåndsgodkendelse med forbehold (undtagelser af dækning for visse lidelser) 
3. Et afslag. 

Det betyder, at der skelnes mellem en fuld dækning uden forbehold, en dækning med forbehold for din kroniske lidelse, eller at vi ikke kan dække dig. I visse tilfælde har vi behov for yderligere oplysninger, og du vil modtage et brev fra os vedrørende dette. 

Du skal henvende dig til Forsikring for Alle for at få tilsendt en blanket til forhåndsgodkendelse. Kontakt vor salgsafdeling på kontakt@forsikringforalle.dk; eller tlf.: 26223611. Det koster 200 kr. at få behandlet en ansøgning om forhåndsgodkendelse, dog 300 kr. ved hastebehandling. Du kan normalt forvente svar inden for 5 arbejdsdage, fra vi har modtaget din ansøgning og betaling. 

SKIFERIE

Hvis du skal stå på ski i mere end 25% af dagene på din ferie, skal du have en særlig skirejseforsikring. Læs mere om Gouda skirejseforsikring

FÆLLESBETINGELSER

Ud over de betingelser, der gør sig gældende for de enkelte dækninger, bør du også være opmærksom på vores fællesbetingelser. I fællesbetingelserne står generelle forudsætninger for vores dækninger, og de kan læses i forsikringsbetingelserne nr. 820.

A SYGDOM  
Gouda dækker, hvis du under rejsen får behov for lægebehandling, medicin (herunder fremskaffelse af hiv-screenet blod), hospitalsophold, ambulancetransport m.v. Ved rejser i EU/EØS lande skal du på hospitalet eller hos lægen fremvise det blå EU- sygesikringskort. Accepterer lægen eller klinikken ikke det blå EU-sygesikringskort, skal du kontakte Gouda Alarm. Se også afsnittet “Ved rejser i Europa” . Skader opstået som følge af udøvelse af professionel sport er ikke dækket. Endelig gælder særlige regler for eksisterende sygdomme. 

B HJEMTRANSPORT 
Gouda dækker, hvis det under rejsen skønnes nødvendigt at hjemtransportere dig til Danmark. Er der mindst 31 dage tilbage af rejsen og forsikringsperioden, dækker forsikringen endvidere returrejse. 

C 24 TIMERS LÆGEVAGT
Du har adgang til lægevagt 24 timer i døgnet, hvor du kan få råd og vejledning om lægebehandling og medicin.

D TANDLÆGEBEHANDLING OG FYSIOTERAPI M.M. 
Gouda dækker tandlægebehandling i tilfælde af akut opstået tandpine samt lægeordineret behandling hos offentlig registreret fysioterapeut, kiropraktor eller anden ikke-lægelig behandler.

E PERSONLIG SIKKERHED 
Krisehjælp sikrer dig, at der også bliver taget vare på de traumer, der kan opstå i forbindelse med ulykkestilfælde, terrorhandlinger, krig/krigslignende handlinger, gidseltagninger eller naturkatastrofer. Forsikringen dækker krisepsykologisk behandling på stedet. Bliver du under din rejse udsat for terrorhandlinger, gidseltagning eller ufrivillig involvering i krigshandlinger, dækker Gouda også (et begrænset antal) psykologbehandlinger efter hjemkomst til Danmark. Endelig giver Goudas krisemedarbejdere telefonisk støtte til dine pårørende.

Evakuering sikrer dig, at du kan komme væk fra et land/område, hvis Udenrigsministeriet pga. krig/krigslignende tilstande, naturkatastrofer eller terroraktioner eller Statens Seruminstitut pga. en livstruende epidemi anbefaler evakuering. Gouda iværksætter på egen hånd eller sammen med Udenrigsministeriet evakueringen og betaler udgifter hertil.

Eftersøgning og redning sikrer dig, hvis du på din rejse bliver meldt savnet. Flere lande kræver i dag betaling for eftersøgninger, og derfor har Gouda i samarbejde med Udenrigsministeriet udarbejdet en dækning, der betyder, at Gouda iværksætter og betaler for eftersøgning og redning, hvis det er nødvendigt. Gouda vil – hvor det er hensigtsmæssigt – samarbejde med Udenrigsministeriet og dets internationale netværk.

F LÆGELIG FEJLBEHANDLING 
Gouda dækker varige mén som følge af fejl i forbindelse med en hospitalsbehandling i udlandet, der er dækket af Gouda eller den offentlige rejsesygesikring.

G ULYKKE 
Bliver du under rejsen udsat for en ulykke eller et overfald, der medfører en méngrad på minimum 15 %, er du sikret en økonomisk kompensation. Der ydes ikke erstatning for ulykke opstået som følge af skisport. 

H PRIVATANSVAR 
Forsikringen dækker, hvis du under rejsen forvolder skade på tredjemand eller dennes ting, og du bliver kendt erstatningsansvarlig for dette. Bemærk, at der er selvrisiko på dele af denne dækning.

I RETSHJÆLP I UDLANDET 
Bliver du under rejsen involveret i en retssag eller tilbageholdt i udlandet, dækker vi dine omkostninger.

J HJEMKALDELSE 
Gouda dækker dine rejseomkostninger, hvis du f.eks. på grund af akut alvorlig opstået sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie (bedsteforældre, forældre, børn, søskende – inklusive visse paprelationer) er nødt til at rejse hjem før tid.

K TILKALDELSE OG SYGELEDSAGELSE 
Forsikringen dækker rejse- og opholdsudgifter, hvis du på grund af akut sygdom eller tilskadekomst ønsker pårørende tilkaldt og/eller ønsker, at rejseledsagere bliver hos dig under dit hospitalsophold.

L FORSINKET FREMMØDE
Hvis du uforskyldt og uforudseligt kommer for sent til et offentligt transportmiddel på din udrejse fra Danmark, dækker Gouda dine ekstra rejseudgifter. Superdækningen dækker forsinket fremmøde på hele rejsen.

M FERIEBOLIGSIKRING
Bliver din feriebolig ubeboelig som følge af tyveri, vandskade, brand, eksplosion, oversvømmelse, jordskælv eller anden naturkatastrofe hjælper Gouda dig med at finde en tilsvarende feriebolig og betaler dine ekstra lejeudgifter. 

N SELVRISIKO VED LEJE AF MOTORKØRETØJ
Har du lejet et motorkøretøj i udlandet med kaskoforsikring, dækker Gouda din selvrisiko ved en skade, der er omfattet af kaskoforsikringen.

O REJSEDOKUMENTER
Hvis dine rejsedokumenter, f.eks. pas, kreditkort eller flybilletter, bliver stjålet under rejsen, dækker Gouda nødvendige udgifter til genanskaffelse.

P FORSINKET HJEMREJSE
Bliver din hjemrejse til Danmark forsinket mere end 5 timer, skal du fremsende dokumentation for forsinkelsen fra transportselskabet samt original dokumentation for dine rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold og fortæring.

Q PERSONLIGE EJENDELE/BAGAGE (kan fravælges) 
Gouda yder erstatning, hvis du får stjålet eller beskadiget personlige ejendele, samt hvis din bagage bliver beskadiget eller bortkommer som indskrevet bagage. Én enkelt genstand dækkes maks. med 50 % af forsikringssummen. Hvis værdien af en genstand overstiger 50 %, vil den fulde værdi altså ikke blive refunderet. Gouda dækker ligeledes selvrisiko på din indboforsikring. 

R BAGAGEFORSINKELSE
Ankommer bagagen mere end fem timer forsinket, giver dækningen ret til erstatningskøb eller erstatningsleje.

S FERIEKOMPENSATION (kan tilkøbes) 
Gouda dækker feriekompensation på rejser af under en måneds varighed. Gouda udbetaler økonomisk kompensation, hvis forsikrede hjemkaldes, hospitalsindlægges eller hjemtransporteres. 

Gouda dækker desuden, hvis forsikrede pga. sygdom eller tilskadekomst ikke kan gennemføre den planlagte hovedaktivitet på rejsen. I så fald udbetales der alene kompensation til den skadelidte.

T UDVIDET ULYKKE (kan tilkøbes) 
Mod et tillæg kan ulykkesdækningen (pkt.G) forhøjes til de angivne summer i dækningsoversigten. Samtidig nedsættes grænsen for udbetaling af ménerstatning til minimum 5 % invaliditet. Der ydes ikke erstatning under pkt. H for ulykker opstået under nogen former for skiløb.

(Der kan forekomme ændringer i Goudas forsikringsbetingelser og satser for økonomisk dækning,  vi ikke kan nå at opdatere, hvorfor Goudas til enhver tid fastsatte  forsikringsbetingelser altid er gældende. Du kan læse betingelserne her www.Gouda.dk eller ring telefon 50141816.)

DÆKNINGSOVERSIGT


 
DÆKNING
 
SUPERSTANDARD
ASYGDOM
Lægebehandling/hospitalsindlæggelse 
 

 

Ubegrænset

1.000.000
BHJEMTRANSPORT
 
UbegrænsetUbegrænset 
 
CHJÆLP PÅ STEDET – 24 TIMERS LÆGEVAGT
Døgnåben lægevagt

 

Døgnet rundt

Døgnet rundt
DTANDLÆGEBEHANDLING OG 
FYSIOTERAPI M.M.

Fysioterapi m.m. 
Tandlægebehandling

 


15.000 
3.000


8.000 
2.500
E

PERSONLIG SIKKERHED
Krisehjælp 
Evakuering 
Eftersøgning og redning
Terror
Gidseltagning
Tilbageholdelse ved krig


 


Ubegrænset 
50.000 
100.000
Ubegrænset
Ubegrænset
50.000


1.000.000 
50.000 
75.000
50.000
50.000
25.000

FLÆGELIG FEJLBEHANDLING
 
1.000.000500.000
G

ULYKKE 
Ved mén 
Ved død 
Ved tandskade 
Ved overfald

OBS! Vær opmærksom på at såfremt forsikrede er fyldt 66 år gælder andre forsikringssummer for Invaliditet og Dødsfald. Se nærmere herom i forsikringsbetingelserne.


 


200.000 100.000 
10.000 
200.000


125.000
50.000 
4.000 
125.000

H

PRIVATANSVAR
Personskade
Tingskade


 


10.000.000
5.000.000


5.000.000
2.000.000

IRETSHJÆLP I UDLANDET
 
100.000

75.000

JHJEMKALDELSE 
 
Ubegrænset

30.000

KTILKALDELSE OG SYGELEDSAGELSE
 
2 personer

1 person

L

FORSINKET FREMMØDE
Rejse- og opholdsudgifter


 


Ubegrænset
Hele rejsen


10.000
Kun ved første udrejse fra DK

MFERIEBOLIGSIKRING 20.000

10.000

 SELVRISIKO VED LEJE AF MOTORKØRETØJ 10.000 3.000 
REJSEDOKUMENTER
Genanskaffelse og transport
  
2.500

2.000 
PFORSINKET HJEMREJSE
 
2.500 
dog maks. 500/døgn
Ikke dækket

QPERSONLIGE EJENDELE/BAGAGE (kan fravælges)
Tyveri m.v. 
Dækning af selvrisiko på indboforsikring 

 

10.000 
3.000 

7.000 
2.000
 R 

BAGAGEFORSINKELSE
Bagageforsinkelse pr. døgn/totalt

 
3.000 dog maks 1.000/døgn 

1.800 dog maks 600/døgn  
S

FERIEKOMPENSATION (kan tilkøbes)
Økonomisk erstatning 

Ubegrænset

30.000
T

UDVIDET ULYKKE (kan tilkøbes)
Ved invaliditet
Ved død
Ved tandskade
Ved overfald

OBS! Vær opmærksom på at såfremt forsikrede er fyldt 66 år gælder andre forsikringssummer for Invaliditet og Dødsfald. Se nærmere herom i forsikringsbetingelserne.